Cele

Cele firmy:

– zaspokojenie Twoich potrzeb jako właściciela lokalu we Wspólnocie, w której  jestem Administratorem / Zarządcą,

– zapewnienie spokojnego i bezpiecznego życia w Twoim budynku,

– bieżąca kontrola  kosztów utrzymania Twojego lokalu i nieruchomości oraz  ich zmniejszenie,

– Twój problem jest rozwiązywany natychmiast, nie zostaniesz bez pomocy,

– sprawy konfliktowe rozwiązywać polubownie,  jak najdalej od Sądów,

– wiemy jak zaopiekować się Twoją Wspólnotą,

Nasza oferta skierowana jest do:                                                                  

– wspólnot mieszkaniowych

– wspólnot komercyjnych

– właścicieli domów wielorodzinnych                                                                  

– właścicieli nieruchomości gruntowych

– właścicieli lokali użytkowych i mieszkalnych

Nasze cechy:

– skuteczność,  asertywność, dokładność, odpowiedzialność, wytrwałość, sumienność, kreatywność, innowacyjność,

– telefon czynny 24 godziny na dobę,  przez 7 dni w tygodniu,

– informacja pełna na stronie sadowski.nysa.pl i o saldzie SMS-em,