O sobie

Firma powstała w 1997 r. Jest jedną z pierwszych firm Administrujących  nieruchomościami na rynku nyskim. Właścicielem firmy i licencjonowanym Zarządcą nieruchomości jest inż. Zygmunt Sadowski.

Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej z dnia 21.07.1997
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Świadectwo nadania licencji zawodowej

Usługi jako administrator, w Nysie, samodzielnie, wykonuję od 1998 r. Przez te lata zdobyłem doświadczenie, które pozwala mi wykonywać usługi zgodnie z obowiązującym prawem i życzeniem klienta. Stosowany przeze mnie styl pracy polega na bezpośrednim dotarciu do osoby mającej problem. Mój telefon komórkowy jest ciągle dostępny (24/7) dla wszystkich członków i lokatorów wspólnoty. Niezbędne dokumenty dla właścicieli mieszkających w Nysie dostarczam osobiście.

Podczas tych spotkań wiele spraw jest wyjaśnianych i zebrania wspólnot są treściwsze i spokojniejsze. Księgowość Wspólnoty, zgodnie z obowiązującym prawem, prowadzę osobiście i jestem zawsze przygotowany do udzielenia wszelkich informacji osobom do tego upoważnionym. Nawet będąc w terenie jestem przygotowany do udzielenia właścicielowi lokalu informacji o jego bieżącym saldzie. Posiadane umiejętności pozwalają bieżącą korektę wzorów dokumentów zgodnie z oczekiwaniami danej wspólnoty.

Na życzenia poszczególnych właścicieli wysyłam także dokumenty drogą elektroniczną. Wszelkie nowe naliczenia zaliczek właścicielom dostarczam przed datą obowiązywania. Przed zebraniem rocznym każdy właściciel otrzymuje: roczne rozliczenie wspólnoty, sprawozdanie z zarządu wspólnotą (z zestawieniem faktur za bieżące utrzymanie, koszty inne i remonty, zobowiązań i należności Wspólnoty), rozliczenie roczne jego lokalu, plan na rok bieżący oraz projekty uchwał. Rozliczenie Wspólnoty obejmuje też rozliczenie mediów.

Wspólnoty przeze mnie prowadzone posiadają zatwierdzone przez Wspólnotę regulaminy rozliczeń mediów, co eliminuje późniejsze problemy. Wprowadzony regulamin przed zaistnieniem sprawy umożliwia prawnie rozliczyć media. W czasie dotychczasowego okresu pracy jako administrator zdobyłem doświadczenie w kontaktach z właścicielami, lokatorami, urzędnikami Urzędu Gminy i Urzędu Skarbowego, Policji, Sądu.

W moich zasobach posiadam także budynek wpisany do rejestru zabytków, na który Wspólnota uzyskała dotację w 2009 r. z Gminy Nysa i Ministerstwa Kultury (osobiście pisałem wnioski z kompletacją niezbędnych dokumentów), a w 2010 r. uzyskała nagrodę architektoniczną „Perły Nysy”. W 2014 r. Wspólnota Mieszkaniowa MEDYK Moniuszki 7 otrzymała nagrodę architektoniczną „Perły Nysy”.

Przygotowuję, w porozumieniu z Zarządem plany remontów, szczegółową specyfikację remontu na podstawie której jest ogłaszany przetarg na remont. Zarząd na podstawie zamkniętych przedstawionych ofert wybiera właściwą firmę, która wykonuje remont.

Przejmowałem Wspólnoty z rąk innych administratorów, NZN i Spółdzielni Mieszkaniowej. W ciągu kilkunastu lat pracy jako administrator korzystałem z usług wielu różnych firm i posiadam wiedzę w tym temacie.