Księgowość

Księgowość

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej:

1. prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji uiszczanych zaliczek;
2. przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych);
3. przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej i ich dostarczanie;
4. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych do końca 31 stycznia roku następnego;
5. wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;
6. przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji przez Zarząd;
7. rozliczanie roczne, z właścicielami lokali, zaliczek z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości i kosztów zużytych mediów;
8. udzielanie informacji księgowych właścicielom lokali telefonicznie oraz poprzez e-mail;
9. zapewnienie wglądu przez www do Strefy Klienta, gwarantującej możliwość podglądu salda i innych informacji;

Przykładowe druki w pdf dostarczane każdemu właścicielowi przed zebraniem rocznym:

Kartoteka właściciela              Rozliczenie WM    
Sprawozdanie z zarządu         Projekt planu gospodarczego

które mogą być modyfikowane według uwag Zarządu Wspólnoty.