Obsługa techniczna

Obsługa techniczna

W ramach obsługi technicznej nieruchomości wspólnych wykonujemy:

1. przyjmowanie zgłoszeń awarii przez 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu;
2. zlecanie i nadzór nad usuwaniem awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej;
3. prowadzenie rejestru zgłoszeń usterek i awarii;
4. przejęcie i nadzór nad kompletnością dokumentacji technicznej nieruchomości byłego zarządcy;
5. prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej;
6. zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości;
7. bieżący nadzór nad firmami wykonującymi drobne remonty, bieżącą konserwację;
8. przygotowanie wraz z Zarządem planów remontów, które zostaną zaakceptowane przez Wspólnotę;
9. przygotowanie konkursu ofert, który jest rozstrzygany przez Zarząd;
10. kontrola nad należytym wywiązywaniem się z obowiązków wykonawców remontów;
11. nadzór nad wykonaniem remontów bieżących, zgodnie z obowiązującym planem przyjętym uchwałą Wspólnoty;
12. dokonywanie raz w miesiącu przeglądu urządzeń zainstalowanych w nieruchomości wspólnej;
13. egzekwowanie napraw gwarancyjnych;